Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owińskach

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego

E-mail: sekretariat@spowinska.edu.pl

Telefon: (61) 812-65-11

Adres: ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska

Gminne Przedszkole w  Owińskach

E-mail: sekretariat@spowinska.edu.pl

Telefon: (61) 812-69-69

Adres: ul. Poprzeczna 5, 62-005 Owińska